Leveringsvilkår

Vår underleverandør Hamar Media avd. Ide Trykk tar seg av all utsendelser for Skytingens dag.

Ved å godkjenne en bestilling fra vår nettbutikk, forplikter bruker seg på å oppgi riktige opplysninger. Bruker plikter også å betale vedlagte faktura innen frist.