Om Skytingens dag

 Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt et innblikk i vår organisasjon.

En rød tråd i Langtidsplanen for 2012 – 2016, er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. Dette oppnår vi gjennom bevisst samarbeid med Forsvaret både sentralt og lokalt.

Organisasjonen må også ha en tydelig strategi ovenfor våre bevilgende myndigheter og politikere. Skytingens Dag er en unik mulighet til å markere skyttersporten og de lokale anleggene på grasrotplanet, hvor vi står aller sterkest!

Skytingens Dag er i år lagt til 18. mai. 

Følg med på www.dfs.no  – Skytingens Dag.